Behörigheter

Alla som arbetar för oss har professionell behörighet för att säkert och kvalitetsmässigt korrekt kunna renovera våtutrymmen som badrum och kök.

Byggkeramikrådet, BKR

Auktoriserat PER-företag

Våtrumsbehörighet, BBV

Obligatorisk ID-Redovisning, ID06

Ansvarsförsäkring